Ochrana osobných údajov v súlade so zákonom č.18/2018 Z.z.