Biały kodeks

ZASADY ZACHOWYWANIA SIĘ NA TRASACH NARCIARSKICH


1. WZGLĄD NA INNE OSOBY

Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innej osoby i nie powodować żadnej szkody.

2. PANOWANIE NAD SZYBKOŚCIĄ

Narciarz może zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz pogody.

3. WYBÓR KIERUNKU JAZDY

Znajdujący się na stoku narciarz, który za względu na lepszą widoczność z góry, dysponuje większą możliwością wyboru trasy jazdy, musi wybrać taki tor jazdy aby uniknąć wszelkiej możliwości zderzenia z narciarzem znajdującym się poniżej na stoku .

4. WYPRZEDZANIE

Wyprzedzanie może następować zarówno po stronie dostokowej jak i odstokowej, po stronie prawej lub lewej, lecz w takiej odległości, która pozwoli uniknąć potrącenia wyprzedzanego .

5. PRZEJAZD I KRZYŻOWANIE TORÓW JAZDY

Narciarz, który przystępuje do zjazdu na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie spowoduje niebezpieczeństwa dla siebie innych. To samo obowiązuje go przy każdym ruszaniu z miejsca lub po chwilowym zatrzymaniu.

6. ZATRZYMANIE SIĘ

Tylko w razie absolutnej konieczności narciarz może zatrzymać się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach zwężeń i miejscach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy, tak szybko jak jest to możliwe.

7. PODCHODZENIE

Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść zupełnie z trasy. To samo zachowanie obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą w dół .

8. STOSOWANIE SIĘ DO ZNAKÓW NARCIARSKICH

Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich, ustawionych na trasach.

9. UDZIELANIE POMOCY

Gdy dojdzie do wypadku na stoku, narciarz jest zobowiązany do udzielenia pomocy i powiadomienia o wypadku uprawnioną osobę (Górskie Pogotowie Ratunkowe, ewent. personel kolei linowych i wyciągów).

10. IDENTYFIKACJA TOŻSAMOŚCI

Jeśli doszło do wypadku na stoku, każdy uczestnik, lub świadek wypadku ma obowiązek podać podstawowe informacje o sobie Górskiemu Pogotowiu Ratunkowemu lub pracownikom ośrodka.

11. WEJŚCIE NA STOKI NARCIARSKIE

Przed i po skończeniu pracy urządzeń transportowych jest zabronione - istnieje niebezpieczeństwo zranienia od maszyn poprawiających trasy, zwłaszcza nawijaków z rozwiniętymi linami!

12. BEZPIECZEŃSTWO SPRZĘTU NARCIARSKIEGO

Każdy narciarz może używać sprzętu narciarskiego, tylko w stanie i w sposób, w który producent daje gwarancję bezpieczeństwa oraz zabezpieczonego przed samowolnym odpięciem się narty lub innego elemetu wyposażenia.

Każda osoba znajdująca się na trasie narciarskiej jest zobowiązana do przestrzegania zasad korzystania z trasy narciarskiej, które daną osobę obowiązują. Każdy narciarz korzysta z trasy na własną odpowiedzialność, biorąc pod uwagę stan trasy, pogodę i ilość narciarzy na trasie.

Odpowiedzialny za eksploatację trasy ma prawo zabronić poruszania się po trasie osobie, która nie przestrzega zasad korzystania z trasy narciarskiej. Zabronić poruszania się po trasie mogą pracownicy obsługi wyciągów, pracownicy działu kontroli oraz osoby upoważnione przez odpowiedzialnego za eksploatację.

13.

Na stoku jest zabronione sankowanie i bobslejowanie.

14.

Na stoku dzieci moga sie poruszać tylko w towarzystwie dorosłych, którzy biorą odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

15.

Na stoku jest zabronione odkladanie rzeczy osobistych i zaśmiecanie.

16.

Na stoku mozesz cwiczyc z instruktorem narciarskim, który jest właściwie oznakowany i jedynie za zgodą operatora. W przypadku naruszenia będzie takim osobom zabrany karnet bez zwrotu kosztów i będą wyproszeni z wyciagu.

17.

Narciarz (snowbordista) jest zobowiązany do zachowania bezpiecznej odległości od skutera śnieżnego przy włączonej lampce ostrzegawczej i sygnalizacji dźwiękowej.w razie potrzeby uczestnik narciarstwa musi zatrzymać się i puścić skuter.